CONYAKs cookies:

Namn: conyak_guid

Leverantör: conyak.com

Syfte: Registrerar ett unikt ID som identifierar användarens enhet vid efterföljande besök på webbplatser som använder samma annonsnätverk. ID:et används för riktade annonser. Används också för att identifiera användarens andra enheter (datorer, mobiltelefoner, tabletter, etc.) som besöker webbplatsen. Denna cookie tar användar-id (e-post, användarnamn, socialt media id) som används för inloggning till webbplatsen och omvandlar dem till ett krypterat värde. Detta värde knyts till den enhet som besökte webbplatsen.

OBS: känner bara till det krypterade värdet, ej användar-id

Löptid: 20 år

Typ: http

Namn: conyak_guid

Leverantör: conyak.com

PSyfte: Cookie från CONYAK som används för att identifiera användarens beteende på webbplatsen

Löptid: 20 år

Typ: http

Du kan tacka nej till tracking här: conyak.com